Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZHOVOR Č.2

 Rozhovor č.2  24.10.2016 

 

V této části bych se ráda zmínila o významu SLOVA. Slovo není jen tak obyčejné vzduchem vyslané sdělení. Slovo má totiž mnohem důležitější a hlubší význam. Když se zamyslíme nad samotným slovem, tak zjistíme, že každé slovo předchází myšlenka. Abychom vyjádřili myšlenku v hrubohmotném světě, použijeme slovo, proto slovo můžeme považovat za jeden z prvních fyzických projevů v tomto našem fyzickém – materiálním světě. Jelikož slovo je tvořeno zvukem, tedy zvukem, který svoji frekvencí vibruje na úrovni fyzické, je tudíž  slovo slyšitelné, na rozdíl od myšlenky, která vibruje na mnohem vyšší frekvenci. Jak vidíme, slova jsou velmi důležitá. Tak, jako jsme hovořili v první části o důležitých lidských pěti smyslech,( aby se tak mohl přirozeně rozvinout šestý smysl), tak zase slovo je důležité v tom, aby se nám rozvinul Duch do hmoty.

Každé slovo, je složeno z písmenek a každé takové písmenko má svoji vlastní vibraci a vyzařování. Takové písmenko je vlastně symbol se svoji vlastní specifikací a proto každé takové písmenko materializuje to, co je k němu vibračně nejblíže. Proto složením několika písmenek, vznikne slovo, které nám jasně určuje celkový význam spojení písmen. Písmenko L, plus A, plus S, plus K, plus A, tvoří celkový symbol ( SLOVO) láska. Stejně tak jako ostatní jiná písmenková spojení tvořící slovo mají svůj vlastní význam materializace.

Naučili jsme se slova používat bez hlubšího významu a často proneseme i něco, co nám tzv. vyklouzne z úst. Nevědomě tedy tvoříme naši realitu skrze slova, které se nám zdají býti bezvýznamná. Uveďme příklad a to zkusme se zamyslet třeba nad větou: „dnes musím zase uvařit večeři“ Už samotné na cítění, natož vyjádření má materializaci jaké-si povinnosti a nucenosti. Ano, když to člověka netěší a dělá něco co vlastně dělat nechce, je logické, že vznikne právě tato věta: dnes musím zase uvařit večeři“. Když se však na tím zamyslíme, tak pokud děláme něco co dělat nechceme, už samotné počínání je stavěné a koncipované na tzv. nedobrých základech. Tudíž, jaký je základ, takový to má obraz – význam – materializaci i v našich životech v podobě třeba situací.  Ve zmíněné větě o uvaření večeře není radost, chuť, pocit tvoření atd. Osobně já sama večeři nedělám a ani dělat nechci, protože já večeři TVOŘÍM a když tvořím, tak to také ze sebe vyzařuji a protože mě okolí takto vnímá a samo chce tvořit ( nikoliv dělat), tak se často najde pomoc a na tvoření večeře je nás hned více. To je pak dobrůtka. Takto to je ve všem, tedy netýká se to jen zmíněné večeře, ale naprosto ve všem. Vždy záleží na základu – impulzu, který vytvoří pevné schody po kterých lze jen z jistotou stoupat.

Další příklad: MUSÍM UKLIDIT. Opět je zde cítit něco, co je nepříjemné. Má to základ nucenosti, má to základ nechuti a nervozity. Věta: MUSÍM UKLIDIT je vibračně velmi nízká a tak se nám tyto vibrace projevují v životních různých podobách ( v podobách situací, zdravý, ve vztahu atd.) Projevuje se to všeobecně v našich životech. Osobně neuklízím, ale ZVELEBUJI, ZKRÁŠLUJI NÁŠ DOMOV. Cítíte ten rozdíl? Tímto jsem si postavila zdravé základy, zdravé bezpečné schody, po kterých lze zase jen a jen stoupat. Materializuji slovy a pak následně činy jen to, co chci zažívat a to vše se pak projevuje v mém životě.

Použití slov, jako je známá věta: NEMÁM ČAS, nám bude vždy materializovat a tvořit takové situace, kde nebudeme mít čas. Používám jiná materializující slova a to: NA VŠE MÁM TOLIK ČASU, KOLIK JE HO VHODNÉ MÍT.

Další slovní spojení: JÁ NEMŮŽU ( přijet, ti pomoci, být šťastný, si to dovolit atd.). Opět to tvoří životní situace na základech nemohoucnosti. Vzdáváme se vlastní moci, vlastní síly. Tvoříme slovy, že nejsme schopný a vytváříme to, že jsme slabí.

Další slova: NEUMÍM TO, vytváří takové další životní situace, které nám ukáží ještě mnohem více toho, co neumíme. Základem je přijmout to, co již umíme a další věci jsou pak jen další příležitosti se projevit i v jiných věcech. To slovo projevit, je zde důležité. Nejde totiž o to být v dané věci dobrý, nebo nejlepší, ale jde vždy a jen o projevení sama sebe. Jednoduše si to vyzkoušet bez žebříčku hodnocení. Vždyť právě tento Vesmír byl záměrně vytvořen za účelem PROŽÍVAT A VYZKOUŠET SI TO

Slova jsou mocná. Nejsou to jen zvuky z úst, ale je to tvořivá materializační síla.

Pro někoho se to může zdát být náročný se takto kreativně - tvořivě vyjadřovat, ale ono stačí pro začátek mít stále na mysli slovo TVOŘIT a ono se bude samo začleňovat do našeho slovníku. To bude mít další návaznost s ostatními tvořivými slovy, které pak sami přijdou bez nějakého našeho velkého přičinění. 

Ahoj všichni Krystalka