Jdi na obsah Jdi na menu
 


ROZHOVOR Č.5

31. 12. 2016

 

VZTAHY
Když se vysloví slovo vztah, většina lidí si vybaví pouze vztah partnerský. Vztah se dá rozdělit na mnoho podob, jako je vztah ke Stvořiteli, k sobě, k rodině, k dětem, k přátelům, ke zvířatům, k rostlinám, ke svému učiteli, ale také má vztah podobu k neživým věcem, jako jsou peníze, majetek, k oblečení, nebo také vztah k jídlu  atd. Je tu mnoho podob vztahů, mnoho forem, ale samotný význam slova VZTAH je stále stejný a to spojitost, symbióza, sjednocení, prolnutí atd. Nad tímto je dobré se zamyslet, protože nejen člověk, ale komplet vše vzniklo ze stvořitele a každé vzdálenější odloučení od něho vyvolá v člověku pocit hladu po vztahu, někoho mít, s někým prožívat, nebýt sám a nebo také něco vlastnit, držet, mít, atd. Je to vlastně jaká-si absence vycházející z rozdělení-se a oddálení od Stvořitele. Každý  jsme to zažili a zažíváme. To největší zjištění po všech těch zkoumání, zjišťování, bloudění a nacházení je to, že nezáleží na ničem jiném, než na vztahu a to na vztahu se Stvořitelem. Takže vztahy jsou velmi důležité a mají v roli člověka ten největší a nejhlubší význam. Je to právě ta přímá cesta ke Stvořiteli, tedy k sobě samému. Celý lidský proces sebepoznávání právě stojí na VZTAHU. To se snažíme jako lidstvo docílit ať vědomě, nebo nevědomě. Spojením se dohromady znamená stát se větším kouskem Stvořitele, což má za následek větší životní sílu, moudrost, pochopení, rozpuštění nesloužících vlivů atd. Chceš-li poznat sám sebe, snaž se navázat kontakt s mnoha lidmi a oni ti budou zrcadlem za každých podmínek, tedy budou ti největším přítelem, který nebude lahodit tvému uchu, ale bude ti ukazovat to, čim jsi obklopen, tedy tím, co nejsi a přesto se za to vydáváš. 
Vztahy Mezi lidmi buď vysávají a berou sílu, nebo osvobozují a sílu nacházejí. Aby takový osvobozující vztah fungoval, jsou zde základní doporučení. Nejhlavnější a nejzákladnější je NESOUDIT. Tedy ať se jedná o vztah jakékoli podoby, měl by být založený na vyslyšení, pochopení a nesouzení. Nesoudit znamená nehodnotit a vyslyšet znamená nechat prostor pro vyjádření a tím dojde k pochopení. Toto pochopení pak vede k vlastním vnitřním rozhodnutím týkající se života. Ve vztahu, kde je respektování a tolerance, jsou schody do vyšších pater duchovního poznání sebe sama, partnera, přátel, lidí, celého světa  a celého vesmíru, nebo-li poznání Stvořitele osobně. Lidově řečeno tváří v tvář :-). 
Dalším vodítek ve vztahu je si uvědomit, že vše se vyvíjí, tedy jak vy, tak i partner, proto ta tolerance, naslouchání a neodsuzování je velmi důležitá. Když se nad tím zamyslíme, tedy nad slovem vývoj, zjistíme, že se v tomto Vesmíru vyvíjí vše. Tedy jak lidé, příroda, tak třeba i technika. Vše je však založeno na vzájemném vztahu. Mít vztah ke Stvořiteli, znamená mít vztah ke všemu. 
Když jsme ve vztahu, který nás nevysává, pak nás posiluje, dobíjí a je to tím, že v tzv. fungujícím vztahu nejsou velké bloky a překážky pro příjem energie od Stvořitele. Na opak v nefungujícím vztahu je této Stvořitelovy síly málo, jelikož v takovémto vztahu se člověk rozhodl přijímat energii svého partnera a ten se pak brání stejnou měrou ( také začne vysávat). 
Vztah, je uzavřený kruh, kde se energie spojují a slučují. Možná proto vnikl snubní prsten, jako symbol spojitosti v kruhu. Proto stůl v kamelotu byl kulatý, kde si všichni rytíři a král byly rovni.