Jdi na obsah Jdi na menu
 


FORMACE Z VNITŘNÍHO SVĚTA

Při běžném vnímání a existenci v hrubohmotném světě člověk působením podnětů z okolního světa přestává postupně vnímat fyzické tělo uvnitř a zaměří svou pozornost na okolní vjemy, působící podněty v okolí. Zaměřením pozornosti na svou práci a činnosti, které vykonáváme stejně tak při komunikačních projevech s ostatními lidmi dochází přirozeně k projevu zapomnění své niterné existence. 

 

Je to přirozený projev. Připomínám, že máme dar lidského těla a všichni máme schopnost využít projevů lidského těla. Máme Žít. Poznávat, radovat se, smát se, plakat, využívat smysly lidského těla, dívat se na svět lidskýma očima a především Život Žít. Žít ho tak, jak právě cítíme. Obyčejně. Pro někoho neobyčejně. Nikdo nesoudí. Prostě být.

 

Přirozený projev zapomnění své niterné existence ve fyzickém těle je dočasný. Je přirozený. Děje se samo. Je to tak i nastavené. Člověk by měl jinak chaos v poznávání světa a následně v poznávání sám sebe. Do života nám přicházejí situace, lidé a stejně tak postupně situace a lidé odcházejí, a koloběh životních příběhů se opakuje. Přicházejí v jiné podobě nebo zcela vymizí, záleží na našem pochopení. 

 

V poznávání okolního světa člověk poznává i svůj vnitřní svět. Aby mohl poznávat vnitřní svět na vědomé úrovni, je třeba poznat na vědomé úrovni i okolní svět. 

 

Život. Žít Život.

 

Všichni máme ve fyzických tělech uložený znak přizpůsobení se.

Je to naše přirozenost. Přizpůsobit se prostředí, chování, společnosti, zvykům, návykům, zlozvykům, smyslům a nesmyslům, vytvořeným lidským lidským představám, kterým dávají lidé energii. 

Na samotném člověku pak záleží, kdy rozezná hranici a kdy se nechá pohltit.

Žijeme v době, v které se tu právě nacházíme. Já sama přijímám a stejně tak stanovuji své hranice.

Děkuji za přístroje a využívám spotřebiče jako pračka, myčka, lednička. Stejně tak využívám telefon a Wi-Fi připojení. Jak vnímám přínos, vnímám i jejich zátěž.

Využijme co nám dnešní doba nabízí. 

Například můžeme využít auto a přinese nám užitek v podobě možnosti příjemného cestování, stejně tak podobně nám užitek přinese chůze pěšky. Na tomto zobrazení chci ukázat, že obojí je přijímání a přesto jsou tam viditelné a cítitelné rozdíly. Auto přece nemohu srovnávat s užitkem pěší chůze a naopak. Jde totiž o úhel pohledu. Záleží na našem přijmutí a stanovení hranic. Rozebírání by bylo dále jen slovíčkaření. 

 

 Všichni máme v lidském těle informace, jen je zpočátku neumíme číst. Nevíme o nich na vědomé úrovni a nepoužíváme je. 

Všechny ženy mají v těle nastavený proces přirozené, vědomé menstruace ( přirozené ovládání děložního čípku během menstruace a tedy nepoužívání hygienických pomůcek ). Většina žen to ale neví na vědomé úrovni. Ženy se chovají tak, jak jim byly předány informace zvenku z okolního světa. Myslí si, že se to musí naučit nebo o tom ani neví a jsou zmanipulované. 

Já sama jsem byla také částečně zmanipulovaná, než se mnou tělo a já s tělem začala komunikovat na vědomé úrovni.

 

 

Jsem vedena psát o přijímání a stanovení hranic v lidském životě.

 

Kapitola Knihy.

 

Slova jak přinášejí plus, přinášejí i mínus. 

Přijímám knihy. Potřebuji je ke svému životu. A stejně tak nepotřebuji. 

 

U knížky Andělé v mých vlasech a Anastasie se u mě samovolně rozvíjela komunikace, vidění a slyšení s jemnohmotným světem, za což z celého srdce Děkuji.

A přesto vím, že to nejcennější máme všichni uvnitř sebe. 

Uvnitř máme všichni Cítění a vedení k napojení na Zdroj.    

 

 

 

Jsem vedena z jemných sfér, abych přinesla sdělení, že je důležité Žít a pozemsky tu být. 

Přijímat, ale současně si vymezovat hranice. Pak totiž dojde k naladění na vnitřní svět a skrze fyzické tělo může dojít k dalšímu poznávání jemnohmotného světa. 

Proto se sděluje, že je potřebný restart, nový začátek, opuštění starých vzorců a programů a dochází k Transformaci.

 

 

S láskou Petra 

Vnímání jinak