Jdi na obsah Jdi na menu
 


INTROSPEKCE - 2. část

10. 10. 2016

Po napsání textu Introspekce ...

 

Při psaní slov, která ze mě proudila jako gejzír, jako čistá voda, kterou potřebujeme k životu, má psaní textu pokračování.

 

Při psaní Introspekce 1. části jsem viděla obraz, který mi ukazoval, jaké lidé mohou mít nové energetické vyzařování poté, co se sami propojí sami v sobě a jaký dopad to bude mít na planetu Zemi. V porovnání čase - časové linii - stále probíhá. Tento obraz se naplní, až se takto propojí v sobě lidé nejen u nás v České republice, ale kontinentálně. Mnoho lidí stále tzv. hledá. Svoji energii, aniž by si to uvědomovali, svoji prapůvodní energii dobrovolně odevzdávají směrem od sebe.

 

Vše co píši ve svých textech, také prožívám současně v realitě.

 

V Introspekci jsem byla niterně vedena ke smyslům ve fyzickém těle a zpět v propojení ve vnímání jemnohmnotném.

 

Niterně jsem vedena psát nyní o tom, jak často hledáme daleko, aby jsme vlastní zkušeností přišli na to, že na tu dalekou cestu jsme se vydali na svůj vlastní popud, abychom mohli děj lépe vidět, poznat a přijmout zkušenost, poznání.

 

Sama jsem se na takovou cestu vydala,abych získala poznání.

Hledala jsem daleko. Opravdu daleko. To co ostatní čtou v poselství od energií, jsem prožila ne v čtené podobě, ale přímo.

 

Vybrala jsem si sama takovou cestu. Potřebovala jsem pro svůj vývoj další poznání.

 

Došlo u mne k probuzení písemného projevu, kdy převádím informace ze mne samotné, ve svém rozšířeném stavu vnímání.

 

Došla jsem k poznání, že to největší bohatství, Zdroj Informací máme všichni v sobě.

Došla jsem k poznání, že jak vnímám planetu Zemi a vesmír, tak to stejné máme v lidském těle.

V našem fyzickém těle hraje krásná hudba, stejně jako ve vesmírech.

Je slyšitelná pouze na čisté naladění sebe sama.

Je slyšitelná, jako když se naladím na komunikaci v jiných sférách.

 

 

DĚKUJI za všechno poznání.

DĚKUJI za působení nových energií, které právě  teď dopadají na nás všechny. 

 

Tyto energie nás povedou sami k sobě.

Každý podle svého naladění má různé prožitky.

 

Já sama jsem vedena k uzemnění a

zakořenění.

 

V pokoře sama v sobě děkuji za fyzické tělo a za to, že žiji tam , kde JSEM. Na planetě Zemi. 

 

Všechny moje dosavadní poznání mě vedou k uvědomění fyzického těla.

Je krásné být přítomna v energetických paprscích,cítit jejich proudění.

 

Ale ještě krásnější je stav, kdy se vrátím.

 

KDY JSEM PLNĚ VE FYZICKÉM TĚLE.

 

Když se mohu bosa projít po trávě ...

Když mohu ruce zabořit do hlíny ...

Když mohu tělo osvěžit vodou ...

Je krásné, když mě vítr pohladí  ...

Mé uši mohou slyšet zpěv ptáčků nebo bublajícího potůčku ...

A mé oči se mohou podívat na vycházející Slunce stejně tak jako na Měsíc ... 

A přitom se vědomě nadechnu ... 

 

 

Mému uvědomění předcházelo prožití.

Prožití stavu, kdy mám fyzické tělo jaké mám nyní a z kterého řekněme cestuji.

Nyní už vím, proč jsem prožila stav, kdy své tělo vidím z výšky a já jsem nad ním řekněme držena v prostoru.

Vím jaké to  je, kdy máte tělo a nemůžete ho dočasně ovládat po fyzické stránce, protože jste " jinde" .

Přijmula jsem tak poznání, které řadím k Nejbohatším.

JSEM NAPLNĚNÁ, ŽE MÁM FYZICKÉ TĚLO.

Toto poznání je více než komunikace s jinými energiemi, které fyzické tělo nemají.

Energie, které přes jiné fyzické těla přeposílají své poselství.

 

Mé fyzické tělo je DAR.

Vážím si ho. 

Jsem sama sebou ve svém fyzickém těle.

 

Jsem radostná, že JSEM.

 

Tyto slova posílám především těm, kteří si málo věří, a proto hledají zdroj informací jinde a třeba i daleko z různých poselství, protože přes nepochopení sebelásky a víry v sami sebe nehledají zdroj sami v sobě. 

 

 

Máme se RADOVAT, ŽÍT ŽIVOT V PLNOSTI 

A NE V ROZTŘÍŠTĚNOSTI.

 

S láskou Petra