Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODCHÁZENÍ STARÝCH PROGRAMŮ

21. 2. 2017

Aktuálně tuto dobu vnímám jako boření a odcházení starých programů.

 

Jsou programy, které jsme nevědomě přijali.

Z nich nejvíce cítím program, který bych nazvala program automatického robota, či automatické robotické, umělé chování v projevu člověka a jeho následném cítění.

 

V projevu se vyjadřuji sama za sebe.

Vnímám, že záměrně byla do posledních let držena, označme slovem clona, aby se tak dělo. 

 

Co necítím je to, abychom hledali odpověď na otázku proč, z jakého důvodu, odkud ...

ale co cítím, je hledat odpověď na otázku, co dělá člověk, aby přešel z automatického chování v přirozené.

 

Hledejme jednoduchost v jednoduchosti, přirozenost v přirozenosti.

Přirozené chování se nastartuje v přirozeném prostředí, ne v uměle vytvořeném.

 

 

Nikdo z nás neztratil napojení na Zdroj.

 

 

Bude- li člověk chtít provést změnu z automatického chování v přirozené, bude mu pomoženo. Samotnou prvotní změnu musí člověk provést sám, v tom mu nepomůže jiný člověk ani jiné energie.

 

Základní esencí je Láska.

Láska.

Slovo, které má své vyzařování, už když slovo vyslovíme.

 

 

Jako Klíč ke svému Srdci vnímám Sebelásku.

 

Sebeláskou, láskou k sobě samému.

Sebeláskou ladíme sami sebe do jiného energetického rozměru, do energetického rozkvětu. 

Sebeláska, i když mluvíme o lásce k sobě, říkáme hledej uvnitř ... má svůj projev navenek. 

Navenek se mění energetické pole člověka. 

 

Sebeláskou člověk sílí. 

Přirozeně tak nastane děj, kdy člověk najde svoji vnitřní sílu a začne žít sám za sebe.

 

Přirozeně se spustí děje, kdy si člověk začne uvědomovat, jakou sílu mají myšlenky člověka. 

Člověk má svobodnou vůli, jaké myšlenky, slova, činy tvoří a jakého děje - konstrukční či destrukční silou. 

 

Přirozeně se spustí děj, kdy člověk sám si dovede pojmenovat, uvolnit strachy, které si sám stvořil nebo přijal. 

 

Tím jak člověk sílí, nachází vnitřní sílu a sebeláskou otvírá své Srdce.

Nastane u člověka další přirozený projev, a to, že přestane soudit.

 

Sebeláska ruší i právě zmiňované staré programy.

 

 

 

Naše těla jsou přizpůsobené novým změnám, změnám v programech.

Naše těla jsou přizpůsobené na přizpůsobování se. 

Záleží ale na člověku samotném, jak využije své schopnosti.

 

 

 

Z celého Srdce přeji všem lidem na planetě Zemi, aby probudili v sobě lidskost a lidské cítění. 

Všichni mají Klíč ke svému Srdci v sobě samém.

 

 

S láskou Petra 

Vnímání jinak