Jdi na obsah Jdi na menu
 


TELEPATIE

20. 11. 2016

Inspirací pro psaní těchto řádků je dotaz, který mi byl zaslán.

Byla jsem požádána, abych se zmínila o telepatii.

 

Všichni máme v sobě přirozenou schopnost telepatie.

Slovo schopnost bych přirovnala stejně důležitě jako schopnost dýchání.

Záměrně píši tato přirovnání, protože dýcháme, aniž by nás kdokoliv učil.

Dále je to na nás samotných, jak se naučíme dech vnímat a uvědomovat.

Velmi podobně je to s telepatií.

 

Tuto schopnost máme všichni.

Rozvíjí se sama, tak jako se rozvíjeme my sami.

Jak dosahujeme poznání a uvědomění.

 

Právě díky telepatické komunikaci jsem mohla nabývat dějů poznání a pracovat sama se sebou.

 

Sama vnímám, že záleží s jakým záměrem se člověk rozhodne telepatickou komunikaci používat.

V okamžiku, kdy dojde k nerovnováze, a převažuje chtění tak souběžně dochází k nesouladu, který člověk může vnímat jako nespokojenost, neklid nebo neúspěch.

Těmito slovy chci inspirovat k zamyšlení, že není třeba žádných zasvěcení, písemných osvědčení či přednášek, aby člověk začal telepatickou komunikaci používat.

Upozornila bych na dočasné stadium, kdy může dojít ke zklamání, přestože je to děj přirozený.

Člověk může mít pocit, že se mu nedaří tuto schopnost rozvíjet.

Tento děj, který si člověk v daném okamžiku označí sám jako pocitově špatně, neúspěch je z jiného úhlu pohledu dobře a posun vpřed.

Zájem o schopnost telepatické komunikace dovede člověka k sobě samotnému.

 

Každý z nás má jiné prožitky a zkušenosti.

U mě samotné právě zmiňovaná telepatie způsobila start do jiného vnímání.

 

Začala jsem si sama sebe uvědomovat.

Začala jsem komunikovat sama se sebou a číst v sobě. Převádět informace ze sebe samotné uvnitř lidského těla a vnímat niterné vedení.

Začala jsem vnímat svoji Duši.

Začala jsem vnímat přírodu.

Začala jsem vnímat planetu Zemi.

Začala jsem vnímat Vesmír.

 

Každé mé vycestování z těla mě vrací zpět k nejbohatšímu poznání.

 

Cítím v sobě naplnění a současně radost a pokoru, že Jsem.

Že Jsem v lidském těle.

Že mohu žít na planetě Zemi.

S pokorou děkuji za poznání, že mohu vidět některé děje ze shora a že jsou mi vysvětlovány.

 

Co mi telepatická komunikace předala za děje k uvědomění :

- Jsem tvůrce myšlenky.

- Jsem si vědoma své myšlenky.

- Jen já sama rozhoduji, komu a kam směruji svoji pozornost.

- Jsou jiné galaxie, ale já cítím naladění na planetu Zemi a mám zde své kořeny.

 

Telepatická komunikace mi předala děj k uvědomění a to ŽÍT.

Žít v radosti, dívat se na svět lidskýma očima, poslouchat lidským uchem, tvořit rukama a dělat vědomé kroky.

Být celistvá a ne roztříštěná.

 

Díky telepatické komunikaci jsem si vědoma slov a jejich energetického působení.

Jsem šťastná, že slova mohu vědomě vyslovovat ústy.

 

A návod na telepatickou komunikaci ?

Není, máme ho přeci všichni v sobě.

Komunikujte sami se sebou.

Podívejte se do sebe.

Poslouchejte řeč vašeho těla.Všímejte si informací, které předává fyzické tělo.

Zeptejte se sami sebe, jestli jste k sobě pravdiví. Odpověď hledejte u sebe.

Zeptejte se, jestli jste v souladu s ději ve svém životě.

Buďte sami sebou.

 

Tím, jak budeme poznávat sami sebe uvnitř a komunikovat se svým fyzickým tělem, tak v souladu bez našeho chtění se bude rozvíjet telepatická komunikace. 

 

S láskou Petra