Jdi na obsah Jdi na menu
 


VYUŽITÍ SVÉHO POTENCIÁLU

Každý z nás je jedinečný.

Každý projev, vyjádření svého Já je individuální, rozmanité a kopíruje naše vnitřní aktuální naladění.

Každý okamžik našeho Bytí je neopakovatelný.

 

 

Využijme naplno své schopnosti.

Projevujme se plně ve všech projevech našeho Bytí.

Jde o plnost a celistvost projevu.

 

 

Projev našeho tvoření, toku myšlenek, našich lidských prožitků.

Projevujme se sami za sebe.

Zkušenost, poznání nás obohacuje. Ukazuje nám vedení, které vnitřně cítíme, jen ho mnohdy nedokážeme pojmenovat.

 

 

Není dobře ani špatně.

Pro vyjádření slovy tyto slovní formy používáme.

V podstatě pamatování si prožitku, který si označíme slovní formou dobře nás vede k udržování, balanci tohoto stavu. Kdybychom neprošli stavem, který si označíme slovní formou špatně, neměli bychom zkušenost a prožitek. 

Naše slovní pojmenování, slovní vyjadřování nás postupně vede k získávání zkušeností, dalším novým a novým prožitkům a poznání, až se samovolně ocitneme v okamžiku přítomnosti, kdy naše vyjádření se změní ve slovní projev Přijímám a Jsem.

 

 

 

S láskou Petra

Vnímání jinak