Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ženská energie, Matka Země a další aspekty

1. 8. 2016

Těmito slovy vyjadřuji odpověď sama za sebe na položenou otázku : " Jak vnímám utrpení Planety Země a její drancování, kácení pralesů, zabíjení zvířat ..."

Děkuji za položenou otázku, která mě inspirovala.

Na otázku jsem se navnímala, a odpověď mi přichází v těchto slovech :

 

Aspektů je samozřejmě více, tak jak je vnímám já sama ve stavech mého rozšířeného vnímání. 

Vnímám Planetu Zemi a současně další Planety ve Vesmíru. Vše se " prolíná ", a zároveň zde působí Vesmírné Zákony. 

 

Z mého pohledu vnímám další aspekt :

Až si lidé, konkrétně každý Jednotlivec  Uvědomí Sám Sebe, dojde k " posunu, změně ... "  Až dojde k pochopení Podstaty Pravého Lidství.

Buďme Sami Sebou. Otevřeme konečně Oči a naciťujme Srdcem.

Je to " jednoduché " pro toho, kdo bude opravdově chtít.

 

Všechny Informace má každý z nás v sobě, a úplně každý z nás má k nim přístup. Dokáže to úplně každý, kdo bude chtít, bez pomoci někoho dalšího.

 

Právě Bez Pomoci Někoho Dalšího - Je Velmi Důležité. 

Je důležité Neztratit Kontakt Sám se Sebou, v té nejčistší Přirozenosti.

Být v opatrnosti, Komu Směřujeme Svoji Pozornost.

Být Sám v Sobě Vědomě Zodpovědný  za Své Myšlenky, Slova a Činy.

 

Pak každý začne Rozpoznávat Svět Jinak.

Každý, kdo Bude Sám za Sebe , začne Rozpoznávat Dění Zde.

Z mého pohledu je velmi důležité pracovat Sám na Sobě , a nyní právě přichází ta doba, kdy to bude každý jednotlivec poznávat ... bude to velmi dobře rozeznatelné, a každý " to " dostane přímo do života.

 

Až člověk Zůstane ve Svém Středu ...

Až bude Vědomě Žít ...

Až bude Žít v Přítomném Okamžiku ...

Až začne zkrátka Žít, Žít v Radosti a Pravdě ...

Až prožije " Stav Bytí "  Já, Jsem, Já Jsem ...

Až začne vnímat Přírodu ...

Až si člověk všimne, že i stéblo trávy je živé ...

Až člověk prožije, že Stromy jsou nejen krásné, ale dokážeme spolu komunikovat ...

Až člověk prožije, že i vítr dokáže pohladit a obejmout ...

Až člověk prožije, jaká energie je ve vodě ...

Až si člověk všimne, že ze Slunce dokáží vystoupat paprsky , tak silné a zároveň jemné, že je dokážeme vnímat energeticky ...

Až člověk Vědomým Dechem procítí energii ze vzduchu ...

Až člověk spustí své kořeny do Matky Země, tam kde je ...

Až začne cítit Srdcem, tak pozná, že každý z nás Je Vedený Sám k Sobě , k vlastnímu Sebepoznání ...

 

A přes vlastní Prožívání, pak nebude třeba žádných textů, protože to každý opravdu pozná a bude Prožívat Sám v Sobě . Pozná, že jakmile se člověk " probudí ", přesněji začne jinak vnímat , začne mít Rozšířené Vědomí, a nebude hodnotit kdo má jaké schopnosti, kdo co prožil ... protože každý z nás Je Jedinečný.

 

Tak pozná, že je možné se i tzv." ztratit sám od sebe  ". 

Na člověka mohou působit i jiné energie, které budou Odvádět Pozornost od jeho Pravé Podstaty Bytí . A to už se děje v jeho chování se svými následky. Projevuje se to právě v úplně běžném životě společnosti, vlády, státu, kontinentu.

Proto Buďme Každý Sám zaSebe Zodpovědný za Své Myšlenky, Slova a Činy.

 

Já sama jsem vnímala, jak můj Dech a Srdce se naladilo na Planetu Zemi, jak jsme spolu v okamžiku souznily, spojily se v mém rozšířeném stavu Vědomí.

Já sama vyjadřuji Poděkování všem lidem, kteří se nacházejí v křišťálové čistotě a pomáhají čistit a ukotvovat energie zde na Planetu Zemi.

Já sama jsem mohla být " nápomocná " tím, že Jsem Našla Sama Sebe. Tím, jak se Sebepoznávám a zůstávám Sama Sebou. Jsem úplně obyčejná,neznámá " mladá " žena, která v sobě našla Přirozenost a Ženskou Energii.

 

Tím odpovídám na otázku, jak vnímám drancování Planety Země ,zabíjení zvířat, kácení pralesů ... Ano Vnímám, ale sama za sebe mohu pomoci a podporovat tím, že zůstanu ve své čisté přirozenosti, zůstanu ve své čistotě .

Tím, že jsem Našla Sama Sebe, Vím, komu Směřuji svou Pozornost a začínám rozpoznávat události, děje čtené např. vnitřním zrakem nebo přímo při stavu rozšířeného Vědomí.

 

A úplně stejně jako já mohou vnímat ostatní.

 

Jsou děje, o kterých se Záměrně Nepíše a Je Záměr, aby se Nepsalo.

Jsou děje, které jsou podávány jako Senzace a Lidé pokud Neotevřou svá Srdce a Nebudou si konečně Naciťovat Sami ... Nerozpoznají .

 

Odpovím takto : 

Platí zde vesmírné zákony.

Sama za sebe ale mohu : 

Podporuji Myšlenku Rodový Statek.

Podporuji výsadbu nových stromů, sama chci uskutečnit.

Podporuji Samostatnost. Pěstování na našich políčkách a všeobecně domácí tvoření.

Podporuji setkávání stejně vibračně naladěných lidí.

 

Nechci o Podporování Myšlenkou jen Vysílat, přeji si a už konám změny, abych tak mohla Žít.

 

Děkuji Přírodě a Matce Zemi, že mě učí a je mi Inspirací, jak Žít.

 

S láskou Petra